Katalog usług realizowanych przez Spółkę

 1. Dopuszczenie do pracy na sieci ENERGA-OPERATOR SA obcych brygad realizujących inwestycje
  na zlecenie ENERGA-OPERATOR.
 2. Budowa przyłączy napowietrznych i kablowych nn.
 3. Budowa linii napowietrznych i kablowych nn.
 4. Budowa oraz modernizacja urządzeń telemechaniki stacyjnej w stacjach WN/SN oraz SN/nn.
 5. Budowa, modernizacja, wymiana złączy kablowych w liniach napowietrznych i kablowych nn.
 6. Budowa, modernizacja, wymiana rozdzielnic SN w liniach napowietrznych i kablowych.
 7. Badania diagnostyczne transformatorów.
 8. Eksploatacja układów zabezpieczeń pól rozdzielni SN, WN.
 9. Eksploatacja układów zasilania (systemy potrzeb własnych, układy prostownikowe i falownikowe, baterie akumulatorów).
 10. Eksploatacja układów telemechaniki.
 11. Lokalizacji uszkodzeń i diagnostyka kabli SN.
 12. Modernizacja przyłączy napowietrznych - w szczególności wymiana na izolowane.
 13. Modernizacja linii napowietrznych nn - w szczególności wymiana przewodów na izolowane.
 14. Modernizacja napowietrznych stacji słupowych SN/nn - również wymiana stacji na nowe.
 15. Modernizacyjna wymiana rozdzielnic SN i nn w stacjach wewnętrznych SN/nn - również dobudowa/wyposażenie pola SN i nn.
 16. Modernizacja pojedynczych stanowisk w liniach napowietrznych SN .
 17. Modernizacja/rozbudowa obwodów pierwotnych oraz wtórnych w stacjach WN/SN i SN/SN wraz
  z modernizacją układów zabezpieczeń na cyfrowe.
 18. Modernizacja linii kablowych SN polegająca na wymianie odcinków kabli SN w zakresie wynikającym z konieczności bieżącego usuwania awarii.
 19. Modernizacja linii napowietrznych SN w zakresie wynikającym z konieczności bieżącego usuwania awarii.
 20. Montaż szafek dla układów bilansujących na stacjach SN/nn, doposażenie stacji SN/nn, SN/SN oraz WN/SN w urządzenia związane z programem AMI.
 21. Montaż łączników sterowanych zdalnie (w tym również sygnalizatorów zwarć i urządzeń transmisji danych) w sieci napowietrznej SN oraz w stacjach wnętrzowych SN/nn.
 22. Montaż i uruchomienie wyłączników LTB.
 23. Prace w technologii PPN, tj.:
  1. PPN przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1kV.
  2. Przegląd pod napięciem urządzeń elektroenergetycznych do 30kV.
  3. Prace pod napięciem w sieciach napowietrznych 15 i 20kV.
 24. Pomiary rezystancji uziemień, oraz badanie ochrony przeciwporażeniowej stacji elektroenergetycznych.
 25. Pomiary jakości energii elektrycznej.
 26. Pomiary włókien światłowodowych.
 27. Spawanie włókien światłowodowych.
 28. Wymiana transformatorów SN/nn, WN/SN.