O Spółce

Dane Spółki :

• Obszar działania: 13 548 km2
• Liczba obsługiwanych klientów: 360 193
• Sieć WN: 890 km
• Sieć SN: 11 714 km
• Sieć nn: 16 410 km
• Liczba stacji WN/SN: 35
• Liczba stacji SN: 8
• Liczba stacji SN/nn: 10 225 

 

Zarząd Spółki:

Marcin Rajkowski - Prezes Zarządu 
Grażyna Korzeniewska - Wiceprezes Zarządu