1 października 2018 r. spółka ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Płock Sp. z o.o. weszła w skład spółki ENERGA-OPERATOR SApatrz plan połączenia.