Regulamin zamawiania dostaw, usług i robót budowlanych

Wszelkie dostawy, usługi i roboty budowlane realizowane przez ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Płock Sp. z o.o. odbywają się w oparciu o procedury określone w dokumencie: „Regulamin zamawiania dostaw, usług i robót budowlanych”.

Regulamin zamawiania dostaw, usług i robót budowlanych  plik do pobrania